Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Högskolan erbjuder både utbildningar på grundnivå och postmaster nivå i Fri konst samt utbildningar på postmaster nivå inom Arkitektur. Konsthögskolan har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

————– Aktuella ansökningsdatum: —————-
1 mars
– program i fri konst, 25 april – kurser i fri konst, 7 maj – kurser i arkitektur

Skulpturmodell med en Digital Touch

Under höstterminen 2017 hölls den tre veckor långa kursen Sculpture Modeling with a Digital Touch, där studenter fick jobba med …

Öppen föreläsning: Stockholms slotts fasader – Ett ständigt pågående restaureringsprojekt

Byggandet av Stockholms slott påbörjades på 1690-talet under arkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Byggnadsarbetena drog ut på tiden tid och …

Välkommen till årets Forskningsvecka
22-27 januari

Forskningsveckans program är organiserat runt presentationer och öppna workshops för att utveckla frigörande, transformativa konstnärliga verktyg och kritiska diskurser. De …

Utställning av Kungl. Konsthögskolans projektstudenter

  Nu ställer högskolans projektstudenter ut på Mindepartementet 11-14/1 med verk i video, glas och skulptur. Utställande konstnärer Corinne Ericson, …

Öppet Hus på Kungl. Konsthögskolan

Vi öppnar konsthögskolans verkstäder och ateljéer för alla intresserade och nyfikna! Guidade visningar (på både svenska och engelska), Frågor och …

Vi söker adjunkt i fri konst, inriktning materialkunskap inom måleri

Nu söker vi en adjunkt i fri konst med inriktning materialkunskap inom måleri på 50%. Välkommen att söka innan den …

Välkommen till öppen paneldiskussion om konstinstitutionernas ansvar i spåren av #metoo-rörelsen

Vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet? Som konstinstitutioner och lärosäten har vi tillsammans ett ansvar att …

Välkommen på release den 30 nov för tidskriften OEI:s senaste nummer

  Välkommen på release för tidskriften OEI:s nya nummer, på Rutiga golvet, Kungliga Konsthögskolan, torsdag den 30 november kl 17.30: …

Öppen professorsföreläsning: Torun Hammar, gästprofessor i Restaureringskonst

Välkomna torsdag den 30 november kl 14.00-15.30 till föreläsningssal, plan 4 på Kungl. Konsthögskolan. Torun Hammar föreläser under rubriken: Vår …

Kungl. Konsthögskolan om #metoo

Just nu pågår en viktig diskussion i media och i samhället om maktmissbruk och sexuella övergrepp under #metoo. Kungl. Konsthögskolan …


Arkiv