Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Affect and Embodiment: video av Moyra Davey och föreläsning med Mason Leaver-Yap

Moyra Davey, Les Goddesses, 2011. Foto: Moyra Davey.

I ett samarbete med Moderna museet välkomnar vi till en eftermiddag om intimitet, upplevelser av vänskap, förlust och minne. Se tre videoverk av konstnären Moyra Davey följt av Mason Leaver-Yaps ”medierade monolog” som utforskar intimitetens relationer.

Affect and Embodiement är en kurs på Kungl. Konsthögskolan som leds av gästprofessor Lisa Tan.

När: 17 okt kl 14.00-19.30
Var: Biografen, Moderna museet.

Arrangemanget är kostnadsfritt och sker på engelska.

Läs mer på Moderna museets hemsida