Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Branden på Kungl. Konsthögskolan

En brand inträffade strax före kl 16 på onsdagen den 21 september i Grafikhuset på Kungl. Konsthögskolan. Branden är släckt. Ingen person har kommit till fysisk skada. Byggnaden är avspärrad tills eventuell rasrisk orsakad av branden är utredd.

Branden har varit begränsad till Grafikhuset. Det har inte brunnit i huvudbyggnaden eller andra byggnader.

Grafikhuset är en av Kungl. Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen. Byggnaden är kring 1800 m2, vilket utgör ca 15% av skolans totala ytor. I byggnaden finns 18 studentateljéer, lärarutrymen för 4 lärare, grafikverkstäder, fotostudio och analogt fotolabb samt utrymmen för interaktiva tekniker. 8 studenter är direkt knutna till tekniker i huset, av Kungl. Konsthögskolans totalt 250 studenter.

En intern krisledningsgrupp arbetar aktivt med kort- och långsiktiga lösningar. Alla berörda personer på skolan har erbjudits hjälp. Alla berörda studenter och lärare kommer att få ersättningsutrymmen. Det arbetas aktivt med lösningar för verkstäder och studios. Kollegor på andra skolor och platser med liknande konstnärliga tekniker har hört av sig och erbjudit hjälp, vilket skolan är väldigt tacksam för.

Övrig undervisning och verksamhet fortsätter som planerat.

Kungl. Konsthögskolans styrelse står i kontinuerlig kontakt med krisledningsgruppen. Styrelsen står också i kontakt med utbildningsdepartementet.