Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

( 30 ECTS Poäng )

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

 

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Fakta

Nivå: Post-master
Krav: Masterexamen i arkitektur, konst eller motsvarande kunskap
ECTS Poäng: 30
Längd: 1 läsår. Kursen läses på halvfart och undervisningen ligger huvudsakligen på kvällstid
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen ges på engelska. Läs mer på vår engelska sida.

Den här länken leder till kursens samarbetsyta: https://rlabarchitectureartefactsign.com/