Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

( 30 högskolepoäng )

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

 

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Fakta

Nivå: Post-master
Behörighetskrav: Masterexamen i arkitektur, konst eller motsvarande kunskap
högskolepoäng: 30
Omfattning: 1 läsår. Kursen läses på halvfart och undervisningen ligger huvudsakligen på kvällstid
Undervisningsspråk: Engelska

En viktig del av Research-Lab är workshopen the Missing Europe: Baltic and the Balkan som har utvecklats specifikt för kursen i samarbete med Färgfabriken och Center for Architecture Dialogue and Art i Mostar, dit kursens studieresa går. Staden Mostar, en gång delad av krig genomgår en läkningsprocess stödd av en rad politiska och kulturella program. Städer idag kännetecknas av ökad segregation och assymetrisk fördelning av allmän service och infrastruktur. Dessa miljöer har samtidigt visat sig generera nya typer av kulturproduktion och experimentella urbana initiativ. Studieresan och kursen ger möjlighet till utbyten och kontaktytor för att ta tillvara på den energin.

Kursen ges på engelska. Läs mer på vår engelska sida.

 


 

Frida Bodström presenterar sitt projekt från Research-Lab