Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

( 30 högskolepoäng )

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

 

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Fakta

Nivå: Post-master
Behörighetskrav: Masterexamen i arkitektur, konst eller motsvarande kunskap
högskolepoäng: 30
Omfattning: 1 läsår. Kursen läses på halvfart och undervisningen ligger huvudsakligen på kvällstid
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen ges på engelska. Läs mer på vår engelska sida.

 


 

Frida Bodström presenterar sitt projekt från Research-Lab