Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a digital landscape

( 60 ECTS Poäng )

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

The Photographic Artist’s Book är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som vänder sig främst till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. Kursen väver samman teori och praktik för att utveckla ett fotografiskt material i relation till publikationer sett i en vid bemärkelse. Utifrån aspekter som demokrati, aktivism och historia undersöks olika strategier för publicering i ett expanderande fält.

Utöver deltagarnas självständiga arbete med att utveckla och färdigställa ett eget material i relation till publicering, bedrivs undervisningen i form av gruppseminarier, handledning individuellt och i grupp, föreläsningar och workshops. Det genomförs även en studieresa inom Europa med föreläsningar, studiebesök och möten på plats. Målsättningen är att varje student ska finna en publiceringsform för sina respektive projekt. Boken kan vara ett format för publicering som blir aktuellt, men kursen öppnar även för digitala publiceringsformer där ny teknik erbjuder nya möjligheter.

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Krav: Öppen för sökande med konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen i andra relevanta ämnen eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdatum: 25 april 2018 (Ansökningslänk öppnas den 22 mars)
ECTS Poäng: 60
Längd: 1 år
Undervisningsspråk: Svenska / engelska beroende på studenten

Ansökan ska innehålla en pdf med text och bilder där du beskriver ditt projekt och din motivering till att gå kursen, tillsammans med cv och arbetsprover.

Kursupplägg

Schemalagda aktiviteter sker två dagar varannan vecka med moment där alla studenter deltar i seminarier, föreläsningar, handledning och workshops. Utöver det bedrivs självständigt arbete med att utveckla och färdigställa ett fotografiskt material i relation till publicering. Under höstterminen sker även en studieresa som delvis betalas av studenten. Därutöver finns möjligheter att delta i olika kurser inom skolans verkstäder. Kursen avslutas med en publik presentation.


Kursansvariga

Björn Larsson
Carl Johan Erikson
Åsa Andersson Broms