Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer

( 60 högskolepoäng )

Sista ansökningsdag: 1 november kl 13:00, 2017

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, som ges möjlighet att ägna ett läsår till ett individuellt utformat konstnärligt projekt inom ett valt område.

Denna ansökningsomgång omfattar 1 läsår, 15 jan 2018-13 jan 2019 (60 hp).

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: Öppen för yrkesverksamma konstnärer med kandidatexamen i fri konst eller motsvarande kunskaper
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: Svenska / engelska beroende på studenten

Observera att ansökan kan endast göras via KKHs ansökningslänk!
Länken aktiveras den 1 oktober. Ansökningslänken finner du här.

Förutom arbetet med det egna projektet syftar kursen till att utveckla de nödvändiga kunskaperna för att på ett kreativt sätt ta sig an avancerade konstnärliga problem. Konstnären utmanas att utforska den konstnärliga processen och formulera nya frågeställningar genom den egna praktiken.

Projektutbildningen består av följande studieområden:

Video

Studieområdet Video, som innefattar Ljud, är öppet för konstnärer med tidigare erfarenhet som önskar fördjupa sina kunskaper så väl som för konstnärer som vill lära sig grunderna. Verksamheten spänner över bland annat experimentell video och videoinstallationer till performance. Kursen innehåller både teoretiska och tekniska moment.

Glas

Inom studieområdet Glas, kan man arbeta med olika kallglastekniker. Den sökande kan vid terminsstart välja att följa en baskurs i planglastekniker och ugnsgjutning. Man kan också söka med ett eget glasprojekt. Förkunskaper i glas är inte nödvändiga.

Skulptur

Inom studieområdet skulptur prioriteras ansökningar med innovativa projekt. Förkunskaper erfordras. Skulpturverkstaden erbjuder ett flertal möjligheter att arbeta och experimentera med tredimensionella objekt. Möjlighet finns att arbeta med material som Jesmonite, silikon, polymera material, gips, vax, alginat etc.

3D

3D-labbet ger möjligheter att utveckla konstnärliga projekt relaterade till interdisciplinära praktiker inom denna plattform. Avancerad utrustning och professionell mjukvara ger möjligheter att experimentera i olika tekniker såsom 3D modellering, 3D animation, 3D utskrifter och 3D skanning. Professionella konstnärer med dokumenterad erfarenhet inom detta område är välkomna att söka med ett projekt.

Om studierna

Projektstudenterna arbetar sida vid sida i verkstäderna med studenter från programmen i fri konst, vilket underlättar för en studiemiljö präglad av experimenterande, kunskap och kritik. Verkstadslärarna är tillgängliga med sin tekniska och konstnärliga erfarenhet.

Det praktiska arbetet med ditt egna projekt kombineras med teori, handledarsamtal och seminarier. Du kan också delta i ordinarie föreläsningarna i konsthistoria som löper under läsåret.

I slutet av kursen kommer du att ha möjlighet att redovisa ditt arbete i utställningsform.
Projektstudenter har tillgång till en verkstadsplats, men inte ateljéplats.

Finansiering och avgifter

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Sökande från länder utanför EU måste betala ansöknings- och studieavgift. Studieavgiften för Kungl. Konsthögskolans program och kurser är 307 000 kr per läsår, och ansökningsavgiften är 900 kr. Internationella studenter som antagits till studier i Sverige måste också, för att kunna få ett studievisum, uppvisa att de har medel att försörja sig under studietiden. Läs mer om avgifter