Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer

( 60 högskolepoäng )

Verk av Victoria Verseau.

 

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, som ges möjlighet att ägna ett läsår till ett individuellt utformat konstnärligt projekt inom ett valt område.

Nuvarande kurs pågår 1 år, 15 jan 2018 – 13 jan 2019 (60 hp). Ingen ansökan till höstterminen 2018.

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: Öppen för yrkesverksamma konstnärer med kandidatexamen i fri konst eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: 1 november 2018
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 år
Undervisningsspråk: Svenska / engelska beroende på studenten

Förutom arbetet med det egna projektet syftar kursen till att utveckla de nödvändiga kunskaperna för att på ett kreativt sätt ta sig an avancerade konstnärliga problem. Konstnären utmanas att utforska den konstnärliga processen och formulera nya frågeställningar genom den egna praktiken.

Projektutbildningen består av följande studieområden:

Video

Studieområdet Video, som innefattar Ljud, är öppet för konstnärer med tidigare erfarenhet som önskar fördjupa sina kunskaper så väl som för konstnärer som vill lära sig grunderna. Verksamheten spänner över bland annat experimentell video och videoinstallationer till performance. Kursen innehåller både teoretiska och tekniska moment.

Glas

Inom studieområdet Glas, kan man arbeta med olika kallglastekniker. Den sökande kan vid terminsstart välja att följa en baskurs i planglastekniker och ugnsgjutning. Man kan också söka med ett eget glasprojekt. Förkunskaper i glas är inte nödvändiga.

Skulptur

Inom studieområdet skulptur prioriteras ansökningar med innovativa projekt. Förkunskaper erfordras. Skulpturverkstaden erbjuder ett flertal möjligheter att arbeta och experimentera med tredimensionella objekt. Möjlighet finns att arbeta med material som Jesmonite, silikon, polymera material, gips, vax, alginat etc.

3D

3D-labbet ger möjligheter att utveckla konstnärliga projekt relaterade till interdisciplinära praktiker inom denna plattform. Avancerad utrustning och professionell mjukvara ger möjligheter att experimentera i olika tekniker såsom 3D modellering, 3D animation, 3D utskrifter och 3D skanning. Professionella konstnärer med dokumenterad erfarenhet inom detta område är välkomna att söka med ett projekt.

Om studierna

Projektstudenterna arbetar sida vid sida i verkstäderna med studenter från programmen i fri konst, vilket underlättar för en studiemiljö präglad av experimenterande, kunskap och kritik. Verkstadslärarna är tillgängliga med sin tekniska och konstnärliga erfarenhet.

Det praktiska arbetet med ditt egna projekt är fokus i projektutbildningen. Det kombineras med teori, handledarsamtal och seminarier. Du kan också delta i ordinarie föreläsningar i konstens teorier och historia som löper under läsåret, samt övriga öppna föreläsningar som arrangeras på skolan.

I slutet av kursen kommer du att ha möjlighet att redovisa ditt arbete i utställningsform.
Projektstudenter har tillgång till en verkstadsplats, men inte ateljéplats. Under sommaren är verkstäderna stängda.

Ansökan

Du ansöker enbart på KKH:s länk. När du skapat ett konto får du i ett mejl inloggningsuppgifter och en länk som du klickar på för att fortsätta med din ansökan.

Ansökan består av flera flikar. När all information är ifylld under en flik ändrar den färg till grön. Din ansökan är inte komplett förrän alla flikar blivit gröna.

Du sparar/skickar din ansökan genom att trycka på Spara. Varje gång du trycker Spara skapar/skickar du en ny version av din ansökan, som då ersätter den gamla.

Arbetsprover
I ansökan laddar du upp dokumentation av 6–8 st arbetsprover (till exempel fotografier, objekt, skulpturer, videos etc – gällande längre filmer/videoverk ska du också lämna in en kort synopsis/trailer).

För varje enskilt arbetsprov kan dokumentationen inkludera max 5 bilder exempelvis översiktsbilder, närbilder, skisser samt eventuellt skriftlig beskrivning. Information om verkens mått, material, speltid och tillkomstår ska ingå.

Accepterade filformat för film är MOV, MP4 (MPEG4) eller AVI, max 45MB/min, dock högst 2GB/film, JPG för bild och MP3 för ljud (2 kanals stereo används under antagningen men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns).

En bifogad länk till en hemsida godtas inte.

Finansiering och avgifter

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Sökande från länder utanför EU måste betala ansöknings- och studieavgift. Studieavgiften för Kungl. Konsthögskolans program och kurser är 313 000 kr per läsår, och ansökningsavgiften är 900 kr. Internationella studenter som antagits till studier i Sverige måste också, för att kunna få ett studievisum, uppvisa att de har medel att försörja sig under studietiden. Läs mer om avgifter här!