Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden

Fyrornas utställning i Helsingfors.