Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Föreläsning med Gunnar Lundkvist

På begäran bjuder Målarstudion in Gunnar Lundkvist.

Gunnar Lundkvist debuterade mycket ung som poet men har senare blivit mest känd för sina serier om Klas Katt och Olle Ångest. Både hans dikter och hans serier är präglade av djup melankoli. Serierna är tecknade i en naivistisk stil och har djur i huvudrollerna, vilket ger en kontrast mot det oftast tragiska och ångestladdade innehållet.

”Gunnar Lundkvists »Klas Katt« har under många år varit en unik serie av hög internationell klass. Serien närmar sig poesin i sin minimalistiska skildring av ett kompakt existentiellt mörker, men ger ändå plats för en svart och mänsklig humor. I det senaste albumet fördjupar och förnyar Lundkvist sitt uttryck ytterligare, inte minst genom att införa en strimma av hopp om försoning.

 

— Juryns motivering, Urhunden 2004

Starttid: 2017-04-24 13:00
Sluttid: 2017-04-24 16:00
Plats: Plan 3, Huvudbyggnaden