Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning i Konsthistoria med Martin Grennberger och Daniel A. Swarthnas.

Paul Sharits, <i>Frozen Film Frame: N:O:T:H:I:N:G</i>, 1968

Paul Sharits, Frozen Film Frame: N:O:T:H:I:N:G, 1968

Öppen föreläsning konsthistoria: Martin Grennberger och Daniel A. Swarthnas om Strukturell film, materialitet, montage
På fredag 18/3 kl 13.00–15.00 är nästa del i vårens konsthistoriekurs ”Montage”, med fokus på film- och videokonstens historia.

Om föreläsningen: På 1960-talet myntar P. Adams Sitney det inte helt invändningsfria begreppet structural film där han framhäver en ny grupp av filmare upptagna av just strukturella problem, med filmer baserade på en enkel och bitvis förutbestämd form och struktur. Här är rumsliga och tidsliga stratifieringar, avläsningar av landskap och arkitektoniska detaljer i långa entagningar med statisk placerad eller panorerande kamera i fokus. Materialets taktilitet, där den enskilda filmrutan blir en rymd för utforskande, och där filmremsan i sig själv har framträdande skulpturala och spatialiserande kvaliteter, blir viktiga. 1960 gör österrikaren Peter Kubelka filmen Arnulf Rainer med utgångspunkt i filmens fyra grundelement; ljus, mörker, ljud och tystnad. Verket består av ett repetitivt bild för bild-montage mellan svarta och vita rutor, som sammansatta till en kondenserad form generar ett pulserade ljus, vad som har kommit att kallas för flicker. Med exempel från experimentfilmens heterogena aktiviteter i Storbritannien, Österrike, Tyskland och USA på 1960- och 1970-talen, tillsammans med några samtida exempel, vill vi titta på hur dessa strukturella, materiella och politiska diskurser kan läsas i ljuset av en experimentfilmskultur som nu ser radikalt annorlunda ut.

Martin Grennberger är skribent och filmcurator, verksam i Stockholm. Han medverkar i Kunstkritikk, samt är redaktör för den nätbaserade filmtidskriften Walden. Tillsammans med Daniel A. Swarthnas var han nyligen redaktör för OEI # 69–70 On film. Daniel A. Swarthnas är filmskapare, videokonstnär och filmcurator, verksam i Stockholm. Swarthnas står bakom projektet Turbidus Film där han curerar visningar med experimentell film. Han jobbar på Filmform – The Art Film & Video Archive, sitter i produktionsgruppen på Fylkingen och var tillsammans med Martin Grennberger nyligen redaktör för OEI # 69–70 On film.
Språk: svenska

Starttid: 2016-03-18 13:00
Sluttid: 2016-03-18 15:00
Plats: Föreläsningssalen, Plan 4