Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Filmvisning och diskussion med Rania Stephan

LebanonWar 3
Datum: Torsdag 13 oktober  

Tid: 18.00 – 21.00 
Plats: Hus 28, Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen

Hur kan man filma krig på ett värdigt sätt? Vilka röster, vilka ansikten, vilka känslor görs till bilder, görs till gemensamma berättelser, görs till historieskrivning – och i vilket syfte?

Välkomna till filmvisning och samtal med filmskaparen och videkonstnären Rania Stephan. Filmvisningen arrangeras av skolan post-master kurs Critical Habitats. Under kvällen kommer det även finnas vin, ost och hummus på plats. Ta med kontakter eller swish.

18.00 Introduktion

18.30 Lebanon/War (2006), 47 min, Arabiska med engelska undertexter.
Vittnesmål filmade på Beiruts gator under kriget mellan Libanon och Israel sommaren 2006.

19.30 Samar Yazbak Interviewd (2013), 34 min, Arabiska med engelska undertexter.
Rania Stephan i samtal med den Syriska författaren Samar Yazbak om skrivande, revolution, krig och kärlek.

20.15 Diskussion med Rania Stephan och Katarina Nitsch

Varmt välkomna!
Katarina and Elof, Critical Habitats

För mer information om Rania Stephan, läs vidare här eller här.

Critical Habitats är en ettårig kurs på post-masternivå som tar utgångspunkt i frågan om arkitektens faktiska handlingsutrymme och arkitekturens möjlighet att påverka människors levnadsvillkor. Kursen undervisas av arkitekter, konstnärer, aktivister och teoretiker som belyser och utforskar ”kritiska habitat” – historiska konflikter och aktuella former av kollektiva handlingar med avsikt att påverka den urbana utvecklingen.

Har du några frågor? Vänligen kontakta:
katarina.nitsch@kkh.se
elof.hellstrom@kkh.se