Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskning

Forskningsmiljön vid Kungl. Konsthögskolan är fokuserad på konst, villkoren för konstnärlig produktion och nutida utmaningar för en sådan praktik inom och utom konstvärlden. KKH främjar en reflektiv och praktikbaserad konstnärlig forskning där kunskap formuleras genom dialog mellan idéer och material, plats och publik.

Läs mer

Vid högskolan bedrivs konstnärliga utvecklingsprojekt, doktorandprojekt, Mejan Residents samt externfinansierade forskningsprojekt. Pågående forskningsaktiviteter inkluderar en stor bredd av ämnen, tillvägagångssätt och metoder. Forskningsprocesserna offentliggörs i olika former såsom utställningar, filmvisningar, performances, konferenser och publikationer.

KKH ökar sitt engagemang kopplat till konstnärlig forskning och konstnärliga utvecklingsprojekt samt deras förankring inom kandidat- och femåriga programmet.

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper …

Mejan Residents

  Mejan Residents (60 hp) bedrevs mellan 2011-2016 och erbjöd möjligheten att under ett läsår bedriva ett konstnärligt forskningsprojekt på …

Forskarutbildning

De praktikbaserade doktorandstudierna består av individuellt bedriven konstnärlig forskning under fyra år. Huvuddelen utgörs av att realisera ett dokumenterat konstnärligt …

Forskningsvecka

Program för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2017. Design: Andrejs Ljunggren och Gabriel Kanulf.

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras tillsammans med …

Forskare

Kungl. Konsthögskolan är i perioder värdinstitution för externt finansierade konstnärliga forskningsprojekt. Ansökningar görs till nationella finansiärer som t ex Vetenskapsrådet. Läs …

Forskningsstöd

Externa forskningsmedel: För de som är intresserade av ett samarbete med Kungl. Konsthögskolan, exempelvis för ansökningar om konstnärliga forskningsmedel till …

Samarbetspartners

Kungl. Konsthögskolan har etablerat forskningsrelaterade samarbeten med följande lärosäten: Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University London Lunds …


Arkiv