Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskare

Kungl. Konsthögskolan är i perioder värdinstitution för externt finansierade konstnärliga forskningsprojekt. Ansökningar görs till nationella finansiärer som t ex Vetenskapsrådet.

Läs mer om forskningssamarbeten och ansökningar.

Björn Larsson &
Carl Johan Erikson

Forskare (2017-2019) Vägra döda – historier om De Vapenfria männen Vägra döda – historier om De Vapenfria Männen, undersöker en specifik …

Arbeta ett arbete

Karin Hansson, The Affect Machine: Distribution of shares, 2015

Karin Hansson (projektledare), Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Per Hasselberg, George Kentros, Nils Claesson Forskare (2017-2019) I det tvärvetenskapliga konstprojektet, …

Mara Lee

Forskare (2017-2019) Kärlek och Andrefiering: En verktygslåda för feministiska och postkoloniala konstnärliga praktiker Det konstnärliga forskningsprojektet kommer att undersöka kärlekens …

Ellie Ga

The Drift Card från The Deck of Tara>/i> © Ellie Ga

Flaskpost: Drift och upptäckt