Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskarutbildning

De praktikbaserade doktorandstudierna består av individuellt bedriven konstnärlig forskning under fyra år. Huvuddelen utgörs av att realisera ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt i dialog med handledare. Övriga poänggivande moment innehåller obligatoriska och valbara kurser.

I Sverige sker studierna i form av en finansierad heltidsanställning. Kungl. Konsthögskolan utlyser inte för närvarande någon doktorandplats.

Oscar Lara

(Doktorand 2016-) Engaging for a Revolutionary Future Läs mer om projektet på vår engelska sida. Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och …

Kajsa Dahlberg

(Doktorand 2016-) Chronic Features – on the materiality and theatricality of time  Läs mer om projektet på vår engelska sida. …

Emanuel Almborg

 (Doktorand 2014-)  The Utopian Image – Absolute and Incomplete The Conditions of a Utopian Function in Art and Artist-Film ”Projektet …

Olivia Plender

(Doktorand 2012-) Society is a Workshop ’Vad händer när gränserna suddas ut mellan konstnär och publik, och relationen förändras på …

Melanie Gilligan

(Doktorand 2014-) Mind of We ”Mind of We is an artistic interrogation into what collectivity is today by developing its research …


Archive