Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Samarbetspartners

Kungl. Konsthögskolan har etablerat forskningsrelaterade samarbeten med följande lärosäten:

Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University London

Lunds universitet

Stockholms konstnärliga högskola

Kungl. Konsthögskolan ingår även i det nationella nätverket Konstex vilket inbegriper samtliga svenska lärosäten som har examensrättigheter på konstnärlig grund. Aktuella ämnen inom utbildning och forskning diskuteras.