Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Digital Vax

En brygga mellan 3DLabbet – Glasverkstan – Bronsverkstan Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-) Digital Vax är ett …

The Architecture of Bogdan Bogdanovic and the Iconographic Resistance to Balkanisation

Detail from the Partisan monumentet. Arkitekt: Bogdan Bogdanovic. oktober 2016.

Projektledare: Peter Lang. Medsökande: Daniel Urey (2017-) ’R-Lab besökte Mostar Bosnien-Hercegovina under hösten 2016, i ett samarbetsprojekt utvecklat mellan Färgfabriken, …

The Glossary of the Event

Cara Tolmie, The Glossary of the Event

Projektledare: Frida Sandström. Medsökande: Cara Tolmie och Aleksei Borisionok (2017-) ‘Projektet undersöker en historisk och samtida betydelse av begreppet såsom det …

Of Means and Ends

Olivia Plender,Sylvia Pankhurst Protesting, blyerts på papper, 2014

Projektledare: Olivia Plender  (2015-) ‘Of Means and Ends är en ‘trigger film’ om den negligerade historien runt den politiska aktivisten …

The Dematerialization Project

Simon Denny, Blockchain Visionaries, 2016; courtesy Simon Denny; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York; photo: Timo Ohler

Projektledare: Nina Möntmann (2017-) ‘The Dematerialization project undersöker den demateriella karaktären hos det digitala och virtuella och hur den bidrar till …

Telenovela: Hijacking and Autonomy in the Neo Baroque World

Projektledare: Carla Garlaschi (2015-) ‘Projektet består i förverkligandet av en romantisk berättelse och en telenovela (såpopera) video trailer som speglar …

Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice

Projektledare: Petra Bauer (2017-) Läs mer om projektet på den engelska sidan.  

Var finns (foto) historia

Projektledare: Björn Larsson (2017-) En undersökning av hur och var fotohistoria förmedlas inom konsthögskolevärlden. ‘Hur går historieskrivning till inom dagens konstutbildningar och …

Searching Power on the Collective Laugh

Stillbild, Un Mundo Feliz - Homenaje a la Comedia Ambulante trailer, 2012

Projektledare: Oscar Lara (2017-) ‘Searching power on the collective laugh syftar till att prova kraften i humor och dess konkreta …

The Gender of Sound

"I'll do it slowly so you can see."

Projektledare: Susanna Jablonski. Medsökande: Cara Tolmie (2017-) ’Vi kommer tillsammans bedriva forskning som banar vägen mot ett event/en festival som …


KFoU Arkiv