Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Protes, metafor och den obsoleta kroppen

© Giorgio Giusti och Hedda Viå

Projektledare: Hedda Viå, Medsökande: Giorgio Giusti: (2014-2017) ‘Protes, metafor och den obsoleta kroppen undersöker representationer av kroppens ekonomi genom att …

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper …

Platsspecificitet och platsens upplösning

Projektledare: Jan Matsson (2015-) ”Jag ska genom en mobil ateljé (husvagn/minibuss) undersöka relationen mellan platsspecifika verk och upplösningen av plats. …

‘(Some) Legendary Lesbians’

© Louise Blad

Projektledare: Louise Blad (2015-) ‘(Some) Legendary Lesbians är ett multimodalt performance samt en trycksak som utforskar den lesbiska och feministiska …

Inventering av vargstammen

Projektledare: Lucia Pagano, Medsökande: Igor Pisuk (2015-) ”Inventering av vargstammen, är ett konstnärligt forskningsprojekt som syftar till att undersöka alternativa …

‘Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected’

© Paula Urbano

Projektledare: Paula Urbano (2015-) ‘Jag vill utforska konstruktionen av kulturell identitet på en vetenskaplig nivå. Precis som det alltid har funnits en …

Of Means and Ends

Olivia Plender,Sylvia Pankhurst Protesting, blyerts på papper, 2014

Projektledare: Olivia Plender  (2015-) ”Of Means and Ends är en ‘trigger film’ om den negligerade historien runt den politiska aktivisten …

‘Million/Mirror’

Projektledare: Sarah Kim, Medsökande: Maryam Fanni, Elof Hellström (2015-) ‘Million/Mirror är ett antologiprojekt som sammanställer en mängd estetiska svar till …

Telenovela: Hijacking and Autonomy in the Neo Baroque World

Projektledare: Carla Garlaschi “Telenovela: Hijacking and Autonomy in the Neo Baroque World” (2015) “Projektet består i förverkligandet av en romantisk …


KFoU Arkiv