Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Gender of Sound

Projektledare: Susanna Jablonski. Medsökande: Cara Tolmie (2017-)

’Vi kommer tillsammans bedriva forskning som banar vägen mot ett event/en festival som talar med dåtida, samtida och framtida debatter gällande genus, performativitet och motståndets position inom ljud.

Med musikens konstitutionella karaktär och inneboende poetiska struktur som infallsvinkel, strävar vi efter att utforska alternativa strategier för det offentliga eventet, där innehållet omfamnas och får genljuda snarare än sorteras in i ett fack.’

”I’ll do it slowly so you can see.”