Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Vax3DSkrivaren

Den nya bryggan mellan 3DLabbetGlasverkstanBronsverkstan

Projektledare: Ulrika Rosengren Gustafsson, Medsökande: Esther Ericsson (2017-)

‘Idén med detta projekt är att bygga en vaxskrivare som dels kommer att säkra och underlätta vid originalframställning, men som även kommer att bidra till nya konstnärliga uttryck.

I glas- och bronsverkstan vid KKH gör många sina original i vax. När gjutformen ångas eller bränns ut går vaxoriginalet förlorat. Om något sedan går fel i gjutningen måste arbetet göras om på nytt. Idag går det att 3D-skanna original och säkra digitala kopior. 3D-scanning och 3D-modellering är en given grundbult i vårt KFoU projekt.

I tidigare KFoU, PrintUp, som handlade om att hitta digitala lösningar för glasgjutning, låg vårt fokus på att printa gjutformar ur en gipspulverskrivare. Dessa 3d-printade gjutformar fungerar men är fortfarande en relativt dyr metod. Dessutom är de svåra att modifiera då originalet är på insidan av formen. Det finns högupplösta vaxskrivare inom smyckesindustrin, men det vaxmaterialet innehåller plaster och går inte att ånga ut. Den vaxskrivare vi bygger skriver ut i det vax som högskolans glas- och bronsverkstad använder sig av.

När den 3D-scannade modellen skrivits ut på vår vaxskrivare, kommer studenter att kunna jobba vidare med utskrifterna på traditionellt vis och/eller printa ut nya varianter som bearbetats digitalt. Den nya vaxskrivaren kan komma att bli ett nytt användbart och kreativt verktyg som öppnar nya möjligheter för glas- och bronsgjutningar.

Vax3D-skrivaren kommer att byggas tillsammans med Erik Cederberg, CEO at Cederb AB, grundare av Stockholms Makerspace, Ulrika Rosengren Gustafsson ansvarig för Glasverkstan på KKH, Esther Ericsson ansvarig för Kungl.3DLabbet, Anneli Scheutz, Bergmans gjuteri, ansvarig för Bronsverkstan på KKH, samt av intresserade studenter, personal på KKH m.fl.’

Esther Ericsson