Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskningshändelser

Forskningsvecka

Program för Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2017. Design: Andrejs Ljunggren och Gabriel Kanulf.

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras tillsammans med …

Disputationer

Vid Kungl. Konsthögskolan studerar doktorander med den konstnärliga doktorsexamen i fri konstsom mål. Utbildningen avslutas med en offentlig disputation.

Forskningsseminarium, utställningar

Vid Kungl. Konsthögskolan anordnas seminarium, utställningar och liknande händelser som del inom forskarutbildningen, fristående konstnärliga forsknings– och utvecklingsprojekt samt externfinansierade …