Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Mejan Residents

 

Mejan Residents (60 hp) bedrevs mellan 2011-2016 och erbjöd möjligheten att under ett läsår bedriva ett konstnärligt forskningsprojekt på avancerad nivå. Studierna var individuellt upplagda och planerades utifrån projektidén tillsammans med handledare. Varje projekt tilldelades en fastställd produktionsbudget. Utbildningen vände sig till yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, kritiker, curatorer och koreografer.

Notera: Mejan Residents kommer inte att erbjudas för läsåret 2016-2017.


Arkiv