Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskningsvecka

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras tillsammans med doktorander, Mejan Residents och andra inbjudna forskare som delar med sig av sin forskning.

Forskningsveckan 2017 hölls 23-29 januari och inkluderade konferensen ”What is a mask?” curerad av Catherine Malabou.

Forskningsveckan 2018 kommer att hållas 22-26 januari. Mer information kommer under hösten.


Arkiv