Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Glädjande besked från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

Dyce Camp nära Aberdeen öppnade 1916 och bestod av 250 vapenvägrare. Som ett alternativ till fängelse blev deras straff att bryta granit i ett dagbrott och utstå att kallas ”de degenererade” i lokalpressen.

Vetenskapsrådets stora utlysning för konstnärlig forskning 2016 ger full finansiering till tre forskningsprojekt vid Kungl. Konsthögskolan. Finansieringen sträcker sig över tre år och uppgår till totalt 11,1 miljoner kronor.

De tre projekt som beviljats anslag är

Arbeta ett arbete av Karin Hansson, tidigare doktorand samt Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst.

Kärlek och Andrefiering: En verktygslåda för feministiska och postkoloniala konstnärliga praktiker av Mara Lee Gerdén, författare och återkommande föreläsare och gästkritiker på Kungl. Konsthögskolan.

Vägra döda – historier om de vapenfria männen av Björn Larsson och Carl Johan Eriksson, lektorer i fri konst.

– Det är ett extremt glädjande besked och ett bevis för Kungl. Konsthögskolan som en levande miljö för praktikbaserad konstnärlig forskning, säger rektor Peter Geschwind.

Vetenskapsrådets sida om utnämningarna