Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kajsa Dahlberg

(Doktorand 2016-)

Chronic Features – on the materiality and theatricality of time 

Läs mer om projektet på vår engelska sida.

Dahlberg_press_020

Kajsa Dahlberg

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet