Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

KKH söker professor i fri konst med inriktning mot rörlig bild

Planerat tillträde: hösten 2016
Sista ansökningsdag: 7 februari 2016

Brakhage_Sibley

Stan Brakhage fotograferad av Kai Sibley

Ansök nu

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm utlyser en tjänst som professor i fri konst med inriktning mot rörlig bild i vid bemärkelse. Professuren är på heltid och inkluderar forskningstid. I tjänsten ingår att undervisa och handleda studenter på alla nivåer – från konstnärlig kandidatexamen till konstnärlig masterexamen, och eventuellt även handleda doktorander. KKH söker visserligen en professor i fri konst med inriktning mot rörlig bild, men kommer att prioritera sökande vars egna intressen, kunskaper och konstnärskap förenar ett brett spektrum av ämnesöverskridande praktiker. Anställningen är på fem år med möjlig förlängning om ytterligare fem år.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en omfattande utställningshistorik och dokumenterad undervisningserfarenhet på högskole- eller universitetsnivå. Konstnärlig masterexamen eller motsvarande är också ett krav. Sökande ska kunna visa på förutsättningar och potential att kunna bidra inom sitt område vad gäller konstnärlig praktik och forskning. Sökande förväntas delta fullt ut i kursutvecklingen och alla andra aspekter av skolans akademiska verksamhet.

Ansökan

Ansökan med följande material ska vara oss tillhanda senast 7 februari 2016:

Ansök via det digitala ansökningsformuläret. Eventuellt tryckt material såsom publikationer och utställningskataloger ska märkas individuellt med sökandens namn och Kungl. Konsthögskolans diarienummer 2.4.1-179-2015 samt skickas med post till:

Kungl. Konsthögskolan
Box 163 15
103 26 Stockholm

Kontakta vår personalchef Ulrika Ledmyr för ytterligare information. Fackliga företrädare är Ulrika Gustafsson Rosengren (SACO-S) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås via vår växel 08-614 40 00.

Kungl. Konsthögskolan strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av jämställdhet och kulturell mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till detta.

 

Ansök nu