Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärssamtal med David Horvitz

David
Läs mer om detta event på vår engelska sida.

Måndag, 24 October kl 17:30-19:00 
Kungl. Konsthögskolan, Lecture Room, våning 4
Studenter, lärarkår, personal och allmänheten är alla välkomna till samtalet.