Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan söker adjunkt i arkitektur (100%)

KKH:s arkitekturområde vänder sig till studenter från olika yrkesområden och bakgrunder, och kurserna präglas av ett kritiskt och praktiskt undersökande av urbana frågor utifrån ett interdisciplinärt förhållningssätt.

Post-master kurserna inom arkitektur omfattar kurserna Restaureringskonst, Arkitekturteori och historia – Research Lab samt Decolonizing Architecture, som är inriktad på social rättvisa. Adjunktstjänsten är kopplad till den sistnämnda heltidskursen i arkitektur.

Kungl. Konsthögskolan (KKH) är en ledande högskola för konst och arkitektur belägen på ön Skeppsholmen i centrala Stockholm. Här arbetar tongivande konstnärer, teoretiker och arkitekter som professorer och lärare. Högskolan har drygt 200 studenter och cirka 60 anställda. Vid Kungl. Konsthögskolan finns ett femårigt program och ett masterprogram i fri konst, ettåriga kurser på post-masternivå inom konst och arkitektur, och en forskningsmiljö som omfattar doktorandutbildning och forskningsprojekt. KKH har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Arbetsuppgifter:

Anställningen innebär i första hand att delta i planering och undervisning av post-master kursen i arkitektur. I anställningen ingår även högskolegemensamma uppgifter som gemensam planering av utbildning och arbete i nämnder, råd och arbetsgrupper, samt att utveckla högskolans nationella och internationella nätverk. Undervisning och administrativa uppgifter omfattar fyra heltidsdagar per vecka.

Behörighet:

Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som har:

Bedömningsgrunder:

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom ämnesområdet arkitektur. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig verksamhet inom arkitekturområdet.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

Övriga bedömningsgrunder för anställningen är:

Anställningen kräver att du har goda kunskaper i svenska/skandinaviska och engelska.

Anställningen:

Anställningen omfattar 100 procents tjänstgöring och anställningstiden är 5 år. KKH har möjlighet att förnya anställningen med ytterligare max 5 år utan att tjänsten utlyses på nytt. I tjänsten ingår gemensamt arbete inom högskolan och viss administration. 10% av anställningstiden utgörs av tid för konstnärlig forskning och utveclingsarbete.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Bifogad dokumentation:

Sökande ska bifoga följande på engelska till ansökan endast i digital form :

Ytterligare upplysningar lämnas av Lärarförslagsnämndens ordförande professor Alessandro Petti. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av personalchef Maria Axelsson. Fackliga företrädare är Ulrika Gustafsson Rosengren (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan  senast 2018-03-23 märkt med diarienummer:  Adjunkt i arkitektur, Dnr 2.4.1-10-2018

Ansökan lämnas in digitalt: https://ansok.kkh.se/tjanster/ansok.php?id=83