Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Om oss

Lediga tjänster

(Se längre ned för tjänst som lektor i måleri!) Vi söker professor i fri konst med inriktning på performance i …

Organisation

Styrelse Rektor Ledning Administration

Årsredovisning

Här kan du ta del av konsthögskolans senaste årsredovisningar Årsredovisning 2016 – KKH Årsredovisning 2015 Årsredovisning KKH 2014

Senast examinerade

Studenter

Undervisande personal

Personal