Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Senast examinerade

Anna Taina-Nielsen

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Therese Parner

Therese Parner, vårutställningen 2014/15

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Yoko Andrén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Niklas Edstam

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Éva Mag

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Jenny Palén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015 Startpoint Prize 2015

Louise Blad

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Andreas Fägerskiöld

Masterstudent i fri konst 2010-2015

Sara Englund

Masterstudent i fri konst 2010-2012

Albin Looström

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.


Ladda mer