Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Senast examinerade

Adèle Essle Zeiss

Masterexamen 2017 Your browser does not support the video tag.

Merzedes Sturm Lie

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Joanna Nordin

Joanna Nordin, slututställning 2014/15

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Johan Franzén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

John Willgren

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Samuel Samantha Pfeiffer

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Simon Blanck

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.

Johan Franzén

Masterstudent i fri konst, examinerades våren 2015.

Björn Bengtsson

Master Student in Fine Art, Examination Spring 2015.

Juan Manuel González

Vi är här, Juan Manuel González. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2015/16. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Master student in Fine Art, year 2, the Academic Year 2015/16


Ladda mera