Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Art Source

Art Source är en tidskriftsdatabas från Ebscohost. I databasen finns artiklar i full-textformat ifrån över 750 tidskrifter, främst inom ämnena konst, arkitektur, hantverk och estetik. Klicka här för att komma åt Art Source. Studenter och personal kan också få tillgång till databasen hemifrån, fråga bibliotekarien om du är intresserad.

untitled