Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utställningsytor

Kungl. Konsthögskolan har tre olika utställningsytor där studenterna har möjlighet att visa sina verk: Galleri Mejan, Mellanrummet och Black Box.

Galleri Mejan

Galleri Mejan, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 2012

Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans galleri. Under merparten av året visas här separatutställningar av avgångsstudenter i fri konst, men det kan även förekomma …

Black Box

Black Box är en utställningsyta med möjlighet att visa film och video. Black Box ligger i huvudbyggnaden.

Mellanrummet

Isabelle Lind Färnstrand, student på det 5-åriga programmet i fri konst. Januari 2015. Foto: Anne Joki Jakobsson
Isabelle Lind Färnstrand, student på det 5-åriga programmet i fri konst. Januari 2015. Foto: Anne Joki Jakobsson

Projektytan Mellanrummet ligger i huvudbyggnaden på Kungl. Konsthögskolan.