Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Black Box

Black Box är en utställningsyta med möjlighet att visa film och video. Black Box ligger i huvudbyggnaden.