Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Inbjudna föreläsare och konstnärer

Jeff Wall

Jeff Wall. The Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15. Foto: Lucia Pagano.
Jeff Wall. The Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15. Foto: Lucia Pagano.

Gästföreläsare, the Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15

Silke Otto-Knapp

Gästprofessor i fri konst med inriktning på måleri, höstterminen 2015 Silke Otto-Knapp bor i Los Angeles där hon är lektor …

Mike Bouchet

Gästföreläsare höstterminen 2015 Öppen föreläsning med Mike Bouchet

Angela Davis

Angela Davis under föreläsning 8 september på Kungl. Konsthögskolan. Foto: Karin Alfredsson

Gästföreläsare The Domain of the Great Bear, läsåret 2015/16. Titel på föreläsningen: ”Art, Philosophy and Politics”.

Kunlé Adeyemi

Kunlé Adayemi. The Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15. Foto: Lucia Pagano.
Kunlé Adayemi. The Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15. Foto: Lucia Pagano.

Gästföreläsare, the Domain of the Great Bear, läsåret 2014/15

Göran Olsson

Göran Olsson, föreläsning inom ramen för The Domain of the Great Bear, den 3 september 2015. Foto: Lucia Pagano.
Göran Olsson, föreläsning inom ramen för The Domain of the Great Bear, den 3 september 2015. Foto: Lucia Pagano.

Gästföreläsare, The Domain of the Great Bear, läsåret 2015/16

Samira Ariadad

Visiting Lecturer at the course Critical Habitats, the autumn semester 2015 and Modernist Legacies and Constructions of Whiteness, 2016/17

Helena Mattsson

Gästföreläsare vid kursen Critical Habitats, höstterminen 2015

Graziela Kunsch

Gästföreläsare vid kursen Critical Habitats, höstterminen 2015