Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Love K Svensson

Kommunikatör

Åsa Andersson

Forskningskoordinator

Frederick Oscarsson

Administratör

Erik Wijkström

Fastighetsskötare

Daniel Norrman

Utställningstekniker med ansvar för teknikförrådet

Daniel Bivemark

Vaktmästare

Andreas Charles

IT-tekniker

Annakarin Lindberg

Bibiotekarie

Anna Wennergrund

Förvaltningschef

Anneli Hovberger

Chef för utbildnings och forskningsenheten Ansvarig för internationalisering


Ladda mer