Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Administration

Marina Krig

Kommunikation

Helen Okou

Utbildningsadministratör / Registrator

Veronica Sjödin

Receptionist, webadministratör

Frederick Oscarsson

Administratör

Kerstin Österlin

Gestaltterapeut

Åsa Andersson

Forskningskoordinator

Nermin Radaslic

Nätverkstekniker

Anneli Hovberger

Chef för utbildnings och forskningsenheten Ansvarig för internationalisering

Peter Jansson

Chef för fastigheter, arbetsmiljö och IT

Kajsa Fogelberg

Programadministratör och samordnare för jämställdhets, mångfalds- och likabehandlingsfrågor


Ladda mer