Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Administration

Emilie Bergslätt

Rektorsassistent

Erik Wijkström

Drifttekniker

Stina Hagelqvist

Utbildningsadministratör, Arkitektur.

Annakarin Lindberg

Bibiotekarie

Daniel Norrman

Utställningstekniker med ansvar för teknikförrådet

Kajsa Fogelberg

Programadministratör och samordnare för jämställdhets, mångfalds- och likabehandlingsfrågor

Anneli Hovberger

Chef för utbildnings och forskningsenheten Ansvarig för internationalisering

Åsa Andersson

Forskningskoordinator

Helen Okou

Utbildningsadministratör / Registrator

Frederick Oscarsson

Administratör


Ladda mera