Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Administration

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Andreas Charles

IT-tekniker

Veronica Sjödin

Receptionist, webadministratör

Daniel Bivemark

Vaktmästare

Elof Hellström

Assistent, Arkitektur

Anna Wennergrund

Förvaltningschef

Emelie Bergslätt

Rektorsassistent

Erik Wijkström

Drifttekniker

Stina Hagelqvist

Utbildningsadministratör, Arkitektur.

Annakarin Lindberg

Bibiotekarie

Daniel Norrman

Utställningstekniker med ansvar för teknikförrådet


Ladda mera