Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Ledning

Sara Arrhenius

Foto: Patrick Miller

Rektor

Peter Geschwind

Peter Geschwind

Prorektor

Fredrik Ehlin

Rektorsråd