Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Styrelse

kkh 1

Övre raden från vänster: David Neuman, ledamot, Tom Hedqvist, ledamot, Mats Wallenius, ledamot. Mellanrad: Ulrika Rosengren Gustafsson, SACO-S, Per Josefsson, ledamot, Cecilia Sjöholm, ledamot, Petra Hultman, studentrepresentant, Sigrid Sandström, lärarrepresentant, Kerstin Barup, lärarrepresentant, Mara Lee Gerdén, ledamot, Ozan Sunar, ledamot. Nedre rad: Virlani Rupini, studentrepresentant, Berit Svedberg, ordförande, Peter Geschwind, tf rektor, Carl Johan Eriksson, lärarrepresentant.  Ej närvarande: Göran Svenborn, ST-ATF (vikarie), Katarina Nitsch, prorektor, Aron Skoog, studentrepresentant.