Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Styrelse

De externa ledamöterna av styrelsen är utsedd av regeringen för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020:

Formgivaren Tom Hedqvist
Verkställande direktören Ewa Kumlin (ordförande)
Kulturkonsulten Annika Levin
Förläggaren Lawen Mohtadi
Verkställande direktören Lars Nittve
Professorn Cecilia Sjöholm
Generaldirektören Joakim Stymne
Fonddirektören Mats Wallenius

Rektor Sara Arrhenius ingår i styrelsen.