Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Styrelse

Kungl. Konsthögskolans styrelsen 2017 (frånvarande: Anneli Hovberger)

De externa ledamöterna av styrelsen är utsedd av regeringen för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020:

Ordförande
Verkställande direktör, Ewa Kumlin

Rektor
Sara Arrhenius

Bitr. Universitetsdirektör, Therése Iveby Gardell
Facklig representant ST-ATF, Göran Svennborn
Facklig representant SACO-S, Ulrika Rosengren
Fonddirektör, Mats Wallenius
Formgivare, Tom Hedqvist
Generaldirektör, Joakim Stymne
Kulturkonsult, Annika Levin
Lärarrepresentant Carl Johan Erikson
Lärarrepresentant, Cecilia Sagrén
Lärarrepresentant Sigrid Sandström
Professor i estetik vid Södertörns högskola, Cecilia Sjöholm
Sekreterare styrelsen, Chef Utbildning- och Forskning, Anneli Hovberger
Studentrepresentant, Cristian Quinteros Soto
Studentrepresentant, Francine Agbodjalou
Studentrepresentant, Tora Schultz Larsen
Verkställande direktör, Lars Nittve

Adjungerande
Förvaltningschef, Anna Wennergrund