Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Femårigt program i fri konst årskurs 4

Studenter i fri konst, årskurs 4

Anna Engver

Fredrik Eriksson

Ida Idaida

Adèle Essle Zeiss

Alexander Hult

Hinni Huttunen

Christina René Jensen

Henrik Jonsson

Mourad Kouri

Ida-Johanna Lundqvist

Jin Mustafa

Karolina Oxelväg

Fleur Olivia Pettersson

Hilde Retzlaff

Emma Sangberg

Sestrajcic Linda

Olle Stjerne

Victoria Verseau

Axel Versteegh

Filippa Wikner

E-post: förnamn.efternamn@stud.kkh.se


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/themes/pickman-0.16.1/mixed-grid-page.php on line 28

Öppet Hus på Kungl. Konsthögskolan

Vi öppnar konsthögskolans verkstäder och ateljéer för alla intresserade och nyfikna! Guidade visningar (på både svenska och engelska), Frågor och …

Öppen föreläsning: Stockholms slotts fasader – Ett ständigt pågående restaureringsprojekt

Byggandet av Stockholms slott påbörjades på 1690-talet under arkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Byggnadsarbetena drog ut på tiden tid och …

Carl Johan Erikson & Karin Willén

Forskare (2018) The Final Repository: A Macroscopic Exploration   Finansierat av Seed Box Environmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet. Mer information …

Filippa Arrias

Forskare (2018-2020) Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – Transformationen som den Andre   Finansieras av Vetenskapsrådet. Mer …

Annika Larsson

The Discourse of the Drinkers, HD Video still, 39 min loop, cc 2017 Annika Larsson.

Forskare (2018-2020) Icke-kunskap, skratt och den rörliga bilden Från 1 januari 2018 påbörjar Annika Larsson det konstnärliga forskningsprojektet, Icke-kunskap, skratt …

Skulpturmodell med en Digital Touch

Under höstterminen 2017 hölls den tre veckor långa kursen Sculpture Modeling with a Digital Touch, där studenter fick jobba med …

Masterprogram i fri konst
Årskurs fem

Studenter i fri konst, årskurs 5 Adèle Essle Zeiss Alexander Hult Anna Engver Axel Versteegh Camilla Carlsen Christina René Jensen …

Välkommen till årets Forskningsvecka
22-27 januari

Forskningsveckans program är organiserat runt presentationer och öppna workshops för att utveckla frigörande, transformativa konstnärliga verktyg och kritiska diskurser. De …

Utställning av Kungl. Konsthögskolans projektstudenter

Foto ur rörlig film av Erika Råberg.

  Nu ställer högskolans projektstudenter ut på Mindepartementet 11-14/1 med verk i video, glas och skulptur. Utställande konstnärer Corinne Ericson, …

Masterprogram i fri konst
Årskurs fyra

Adrian Olas Aldo Zetterman Aron Skoog Catalina Aguilera Christopher Thomas Long Edith Hammar Elin Odentia Ernst Skoog Fredrik Egesborg Ryt-Hansen …


Ladda mera