Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Undervisande personal

Göran Svenborn

Adjunkt i fri konst med inriktning på metall

Esther Ericsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på digitala 3D-tekniker

Jenny Olsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på tryck

Robert Brečević

Adjunkt i fri konst, med inriktning på video  

Maria Lilja

Lecturer in Fine Art, specialising in Printmaking / Screen printing

Björn Larsson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Carl Johan Erikson: Vägra döda – historier om De …

Carl Johan Erikson

Lektor i fri konst med inriktning på digitala media och fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Björn Larsson: Vägra döda – historier …

Susan Philipsz

Gästprofessor

Stefanie Hessler

Gästcurator, kritiska studier, leder forumet Rutiga golvet

Annette Felleson

Adjunkt med ansvar för träverkstaden


Ladda mer