Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Undervisande personal

Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

Peter Geschwind

Peter Geschwind

Professor i fri konst med inriktning på skulptur

Annika Eriksson

Gästprofessor Fri Konst

Jenny Olsson

Lecturer in Fine Art, specialising in Printmaking / Intaglio

Robert Brečević

Lecturer in Fine Art, specialising in Video  

Annelie Scheutz

Teacher in Bronze

Maria Lilja

Lecturer in Fine Art, specialising in Printmaking / Screen printing

Lina Selander

Foto: Göteborg Konsthall

Gästprofessor Fri konst

Sophie Tottie

Professor i fri konst med inriktning mot fältet måleri/teckning

Torun Hammar

Gästprofessor Restaureringskonst


Ladda mera