Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Områden

Kungl. Konsthögskolans undervisande personal är organiserad i olika områden, som samlar människor med gemensamma tekniker, produktionsmetoder och praktiker.

Både lärare och professorer uppmuntras att samverka över områdesgränserna. Studenter är inte knutna till något specifikt område.

 

Området för skulptur och spatiala strategier

Området för kritiska studier

Området för arkitektur

Området för nya tekniker och genrer

Området för måleri, teckning, grafik och fotografi