Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Området för arkitektur

Cecilia Sagrén

Lektor i arkitektur med inriktning på restaureringskonst

Peter Lang

Peter Lang, professor i arkitekturteori och historia. Foto: Fabrizio Boni

Professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria Områdesansvarig: Arkitektur