Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Området för kritiska studier

Milou Allerholm

Lektor i konsthistoria Områdesansvarig: Kritiska studier

Fredrik Ehlin

Rektorsråd och lektor i fri konst med inriktning på skrivande