Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Området för nya tekniker och genrer

Åsa Andersson Broms

Lektor i fri konst med inriktning på internetbaserad konst Områdesansvarig: Nya medier och genrer

Esther Ericsson

Adjunkt i fri konst med inriktning mot digital 3D-modellering / Fri form framställning (FFF)

Robert Brečević

Adjunkt i fri konst med inriktning mot video

Mikael Beckman-Thoor

Adjunkt i fri konst med inriktning på video

Tore Nilsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på interaktiva tekniker