Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Området för skulptur och spatiala strategier

Peter Geschwind

Peter Geschwind

Professor i fri konst med inriktning på skulptur

Guangjuan Zhang

Adjunkt i fri konst med inriktning på skulptur

Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

Annette Felleson

Adjunkt med ansvar för träverkstaden

Ulrika Rosengren Gustafsson

Adjunkt i fri konst med inriktning på glas

Anneli Scheutz

Lärare i brons

Göran Svenborn

Adjunkt i fri konst med inriktning mot metall