Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Professors

Olav Westphalen

Professor of Fine Arts specializing on the performative character of art

Thomas Elovsson

Gästprofessor

Fredric Bedoire

Fredric Bedoire, 2015. Foto: Henrik Montgomery

Professor emeritus

Nina Möntmann

Profesor i konstteori och idéhistoria Dr Nina Möntmann, Professor of Art Theory and the History of Ideas, is an art …

Eberhard Höll

Professor emeritus

Peter Lang

Peter Lang, professor i arkitekturteori och historia. Foto: Fabrizio Boni

Professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria Områdesansvarig: Arkitektur

Kerstin Barup

Professor i restaureringskonst Ledamot i Utbildnings- och forskningsrådet

Ann-Sofi Sidén

Ann-Sofi Sidén. Photo: Richard Hammarsköld.

Professor i fri konst med inriktning på skulptur, objekt och installation

Sigrid Sandström

Professor i fri konst med inriktning måleri

Peter Geschwind

Peter Geschwind

Professor i fri konst med inriktning på skulptur


Ladda mer