Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning med Mike Bouchet

Mike Bouchet

Konstnären Mike Bouchet ger en öppen föreläsning den 22 september kl 11:00-13:00.