Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning: Mahmoud Keshavarz: How to See the Borders

Photo by borderframing.eu

Mahmoud Keshavarz föreläser om gränser, inte bara som separationslinjer och markörer för skillnad utan också designade utrymmen för produktion, spridning och konsumtion av bilder och relationer. Föreläsningen sker på engelska.

Läs mer på vår engelska sida!