Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning: Fredrik Svensk: En icke-antropocentrisk kritik av naturen?

Tid: Fredag den 7 april kl 10.00–12.00

Plats: Föreläsningssalen, plan 4, Kungl konsthögskolan, Skeppsholmen

Under det senaste decennierna har vitt skilda skilda teoretiska sammanhang, från nymaterialistisk feminism till spekulativ realism utmanat den kritiska konstfilosofi som dominerat den tänkande konsten och naturen sedan upplysningen. I denna presentation kommer jag att diskutera några av dessa utmaningar och dess relation till termer som multinaturalism, posthumanism, korrelationism, OOP, ANT, strategisk animism, kosmologi, antropocentrism. Föreläsningen är del av Kungl konsthögskolans konsthistoriekurs under våren 2017 med fokus på idéer om naturen och det naturliga.

Fredrik Svensk är verksam som kritiker, lärare, redaktör och curator. Han undervisar vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, med särskilt intresse för konstens och kritikens biopolitiska aspekter under den koloniala moderniteten och idag. Han är chefredaktör för tidskriften Paletten och skriver konstkritik för Aftonbladet, Kunstkritikk och Artforum. Hans essäer är publicerade i tidskrifter och böcker från Glänta, Sarai Reader och Sternberg Press. 2017 curaterar han Bosnien & Herzegovinas paviljong på den 57:e Venedigbiennalen.