Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning: Milou Allerholm: Imaginära och politiska landskap – Det sublima

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner / Reality machines. Moderna Museet, Stockholm, 3.10 2015 – 17.1 2016.

Välkomna till den sista öppna föreläsningen i vårens konsthistoriekurs! Fredagen bjuder på Imaginära och politiska landskap: Det sublima av Milou Allerholm.

Tid: Fredag 21/4 kl 13.00–14.30
Plats: Föreläsningssalen, plan 4