Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppet Hus på Kungl. Konsthögskolan

Vi öppnar konsthögskolans verkstäder och ateljéer för alla intresserade och nyfikna!

Guidade visningar (på både svenska och engelska), Frågor och svar kring alla våra utbildningar och ansökningar och utställning av årskurs 1 i fri konst.

Varmt välkommen!

Den 23 januari kl 15-18
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Hitta hit!