Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Cecilia Sagrén

Staff Royal Institute of Art, Cecilia Sagren

Lektor i arkitektur med inriktning på restaureringskonst

+46-(0)8-614 40 71
cecilia.sagren@kkh.se