Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Elof Hellström

Assistent, Arkitektur

+4670 753 51 81
elof.hellstrom@kkh.se