Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Elof Hellström

Assistent, Arkitektur

elof.hellstrom@kkh.se