Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Fyrornas utställning i Helsingfors

I januari presenterade Kungliga Konsthögskolans fyror sina verk i Helsingfors. Utställningen ”If you see this today – we are exhibiting tomorrow” är en del av ett samarbete med studenter vid Academy of Fine Arts i Helsingfors. Studenterna från Academy of Fine Arts i utbyte en utställning i Stockholm senare i år.

 

I januari 1st år masterstudenter i Konst av Kungliga Konst från Stockholm, presenterar sina verk i utställningen Laboratory.

 

In January, the 1st year master students in Fine Art of the Royal Institute of Art from Stockholm, present their works in Exhibition Laboratory. The exhibition “If you see this today – we are exhibiting tomorrow” is a part of a collaboration with the students of the Academy of Fine Arts in Helsinki. The students from the Academy of Fine Arts will in exchange an exhibition in Stockholm later this year.